Omówienie modułu WiFi LNK
Instalacja modułu WiFi LNK
Aplikacja: funkcje podstawowe
Aplikacja: funkcje zaawansowane
Przewodnik szybkiej instalacji modułu WiFi LNK Przewodnik szybkiej instalacji modułu WiFi LNK
Instrukcja użytkownika sterownika ESP-Me Instrukcja użytkownika sterownika ESP-Me
Instrukcja użytkownika sterownika ESP-TM2 Instrukcja użytkownika sterownika ESP-TM2

Pogoda

Aktualnie pokazywana pogoda jest niezgodna ze stanem faktycznym. Co może być tego powodem?

Pogoda w aplikacji określana jest przy pomocy kodu pocztowego podanego dla danego sterownika. Jeśli podany kod pocztowy jest niepoprawny lub też sterownik znajduje się pod innym kodem pocztowym niż ten, który podano, pokazany stan pogody może nie odpowiadać oczekiwaniom. Możesz sprawdzić jaki kod pocztowy przypisano do danego sterownika, naciskając na kartę sterownika > Ustawienia w prawym dolnym rogu > Dane Sterownika.

Wyświetla mi się, że dane pogodowe są „niedostępne”. Czy to oznacza, że mój sterownik nie działa albo nie jest podłączony?

Sterownik pobiera dane o pogodzie z serwera, na podstawie przypisanego kodu pocztowego. Robi to regularnie, ale mogło się to nie udać, jeśli w zakładce „pogoda” otrzymujesz informację „Niedostępne”. Jeśli sterownik podłączony jest do sieci WiFi o mocnym sygnale, a sieć WiFi podłączona jest do internetu, informacje o pogodzie powinny stać się dostępne w ciągu 24-28 godzin.

** Dostawcy, którzy zapewniają internet drogą satelitarną, mogą uniemożliwiać pobieranie danych pogodowych do sterownika.

Powiadomienia

Jak mogę uruchomić powiadomienia?

Aby uruchomić powiadomienia, przejdź do ustawień aplikacji mobilnej Rain Bird (ikonka koła zębatego w lewym górnym rogu). W menu ustawień aplikacji uruchom ,,Powiadomienia globalne’’. Następne przejdź do zakładki sterownika. Po podłączeniu wybierz ,,Ustawienia’’ na pasku narzędzi znajdującym się u dołu. Rozszerz menu ,,Wyboru powiadomień’’ i uruchom te powiadomienia, które interesują Cię w przypadku danego sterownika.

Co oznaczają dane powiadomienia?

Reset modułu WiFi – zostanie wysłane powiadomienie, jeśli sterownik straci zasilanie albo zresetuje się moduł WiFi.

Błąd daty/godziny – jeśli data lub godzina sterownika będą wydawały się niepoprawne, zostanie wysłane powiadomienie.

Wykryto zwarcie cewki – zostanie wysłane powiadomienie, jeśli sterownik ma możliwość wykrycia zwarcia cewki w podłączonym zaworze.

Nastąpiło rozłączenie WiFi w sterowniku – zostanie wysłane powiadomienie, jeśli poprawnie podłączony do routera WiFi sterownik zostanie rozłączony. Powiadomienie wskaże też czy sygnał WiFi jest mocny, czy słaby. Jeśli moc sygnału jest słaba, może to sugerować, że sterownik znajduje się na skraju zasięgu domowego rutera.

Dostęp do systemu w punkcie dostępu przez wciśnięcie przycisku na miejscu – zostanie wysłane powiadomienie, jeśli ktoś uzyska dostęp do modułu WiFi w trybie AP/Hotspot na miejscu, przy sterowniku.

Uruchomiono opóźnienie nawadniania – zostanie wysłane powiadomienie, jeśli którykolwiek z użytkowników uruchomi funkcję opóźnienia nawadniania. W powiadomieniu podana zostanie informacja o tym przez ile dni system nie będzie nawadniać zanim powróci do regularnego harmonogramu.

Zastosowano automatyczną korektę sezonową – zostanie wysłane powiadomienie, jeśli sterownik otrzyma aktualizację uwzględniającą poprawkę sezonową z serwerów Rain Bird, w oparciu o zmiany pogody w rejonie ustawionego kodu pocztowego.

Ostrzeżenie przed mrozem – Zostanie wysłane powiadomienie, jeśli z serwera przyjdzie informacja o najniższej temperaturze danego dnia poniżej 2 stopni Celsjusza.

Zakończono wyznaczone nawadnianie – po ukończeniu nawadniania, zostanie wysłane powiadomienie. W powiadomieniu podany zostanie czas trwania nawadniania oraz data i godzina zakończenia.

Połączenie WiFi

Dlaczego nie mogę uzyskać dostępu ani znaleźć mojego sterownika, kiedy nie mam połączenia ze swoją siecią lokalną?

Może to wynikać z kilku przyczyn:

 1. Moduł WiFi LNK nie ma prawidłowego połączenia z internetem w Twojej sieci Wifi, albo
 2. Moduł WiFi LNK nie może nawiązać połączenia z serwerem Rain Bird, albo
 3. Aplikacja Rain Bird w Twoim urządzeniu mobilnym oraz kod dostępu sterownika są niedopasowane.

Jeśli nie mam dostępu do sieci bezprzewodowej 2,4GHz, co mogę zrobić?

Aktualnie większość producentów routerów pozostawia możliwość połączenia się z siecią 2,4GHz od momentu uruchomienia routera. Jeśli router ma możliwość połączenia z 2,4 oraz 5GHz, będzie to widoczne w przypadku większości routerów w nazwie sieci bezprzewodowej (SSID). Przyrostek przy nazwie sieci powinien wskazywać, czy dana sieć jest w 2,4 czy 5GHz.

Jeśli sieć 2,4GHz jest niedostępna na liście sieci, zajrzyj do instrukcji routera albo poproś o pomoc technika IT.

Mam silny sygnał WiFi, wybieram moją sieć WiFi z listy, wpisuję poprawne hasło, ale i tak nie mogę nawiązać połączenia.

Upewnij się, że odpowiednio wpisujesz duże i małe litery w haśle. Masz możliwość wyświetlania wpisywanego hasła, żeby to sprawdzić.

Podczas Konfigurowania WiFi otrzymuję komunikat: „Połącz się z punktem dostępu (AP) sterownika”

Urządzenie mobilne nie ma już połączenia z siecią Rain Bird. Wróć do ustawień WiFi urządzenia mobilnego i ponownie nawiąż połączenie z siecią Rain Bird. Następnie przejdź do aplikacji Rain Bird i zweryfikuj nazwę sieci oraz hasło, a następnie kliknij „Dalej”.

Jaki jest zasięg modułu bezprzewodowego LNK WiFi?

Poniższa tabela pokazuje typowy oczekiwany zasięg operacyjny, zależny od wybranego trybu połączenia:

Tryb W budynku (metry)
802.11b 35
802.11g 38
802.11n 70

**Na zasięg sygnału WiFi mogą wpływać występujące na jego ścieżce materiały, zwłaszcza te o wysokiej gęstości.

Co mogę zrobić, jeśli nie wykrywam sieci bezprzewodowej modułu WiFi LNK?

Po pierwsze upewnij się, że jesteś w zasięgu samego sterownika. Jeśli stoisz zaraz obok sterownika, a mimo tego nie wykrywasz sieci bezprzewodowej modułu WiFi LNK, upewnij się, że dioda statusu modułu WiFi LNK miga na przemian na czerwono i zielono. Jeśli nie, przytrzymaj przycisk na module WiFi LNK przez jedną sekundę.

Kiedy już dioda na module WiFi LNK będzie migać na przemian na czerwono i zielono, ponownie wyszukaj sieć. Jeśli to nie pomoże, wyłącz i uruchom ponownie WiFi na swoim urządzeniu mobilnym, czasami należy odświeżyć opcję szukania sieci WiFi na smartfonach i tabletach, by działała należycie

Czy mój telefon może uzyskać dostęp do sterownika, jeśli moja sieć bezprzewodowa nie jest połączona z internetem?

Tak. System nie wymaga połączenia z Internetem do prawidłowej komunikacji między aplikacją mobilną a sterownikiem, o ile sterownik i urządzenie mobilne z aplikacją Rain Bird są podłączone do tej samej lokalnej sieci WiFi. Należy pamiętać, że pewne funkcje (np. automatyczne poprawki sezonowe i powiadomienia z serwera Rain Bird) nie będą działać bez połączenia z internetem.

Dlaczego moduł WiFi LNK ciągle rozłącza się z mojej sieci WiFi?

Najprawdopodobniej sterownik znajduje się zbyt daleko od Twojego routera, przez co sygnał jest za słaby. Można to najprościej sprawdzić otwierając aplikację mobilną Rain Bird, gdy ma połączenie, a następnie wybrać sterownik z listy dostępnych sterowników.

W menu należy rozszerzyć podgląd sterownika i wybrać zakładkę z ikoną pokazującą sygnał WiFi. Jeśli wskaźnik mocy sygnału pokazuje tylko kilka kresek, oznacza to, że sterownik jest na skraju zasięgu WiFi. Jeśli to możliwe, przenieś sterownik bliżej routera WiFi. Jeśli nie jest to możliwe, np. ze względu na okablowanie lub ustaloną lokalizację, następną najlepszą opcją jest próba przeniesienia routera WiFi bliżej sterownika.

Jeśli sterownik w ogóle nie nawiązuje połączenia z Twoim routerem, przestaw moduł WiFi LNK w tryb AP i połącz swoje urządzenie mobilne bezpośrednio z nadawanym sygnałem punktu dostępowego (Nazwa Sieci: „RainBirdXXXXXX”, gdzie XXXXXX to ostatnich 6 cyfr numeru seryjnego Modułu WiFi LNK, znajdującego się z tyłu urządzenia).

Mam sterownik poza domem i nie udaje mi się nawiązać połączenia z moim modułem Rain Bird WiFi LNK. Moja sieć WiFi łączy się z moim telefonem. Co mogę zrobić?

Niektóre domy, zwłaszcza te z murowanymi ścianami, mają bardzo słaby sygnał WiFi poza domem. Spróbuj przenieść router i sterownik bliżej siebie, zastanów się też nad użyciem wzmacniacza sygnału bezprzewodowego (który zwiększa zasięg sieci)

Pokaż Wszystko

Bezpieczeństwo

Czym jest “Hasło Sterownika” i do czego służy?

Hasło sterownika można zmienić w dowolnym momencie, przy połączeniu w trybie Hotspot. Hasło Sterownika to dodatkowe zabezpieczenie przy nawiązywaniu połączenia ze sterownikiem przez aplikację Rain Bird. Bezpieczeństwo dotyczy dostępu do sterownika z własnego urządzenia, jak i z innych urządzeń, jeśli dostęp do sterownika został przez Ciebie udostępniony innym osobom, np. projektantom ogrodów lub wykonawcom systemów nawadniania.

Powiadomienia o błędach

Sterownik jest zajęty

Jeśli otrzymujesz taką wiadomość przy próbie uzyskania dostępu do sterownika, oznacza to, że inne urządzenie mobilne ma aktualnie dostęp do sterownika. Tylko jedno urządzenie mobilne może zdalnie łączyć się z danym sterownikiem.

Przekroczenie limitu czasu połączenia

Nastąpiło przekroczenie limitu czasu nawiązywania połączenia ze sterownikiem. Nastąpiła próba połączenia ze sterownikiem, ale nie uzyskano odpowiedzi w oczekiwanym czasie. Spróbuj jeszcze raz – w większości wypadków ten błąd wynika z przeciążenia sieci.

Niedopasowany sterownik

Ten błąd wyświetli się, jeśli Moduł LNK WiFi zostanie przeniesiony z jednego modelu sterownika (np. ESP-ME) do innego (np. ESP-TM2), a Ty będziesz próbować nawiązać połączenie ze sterownikiem za pomocą karty ustawień poprzedniego sterownika (połączonej z poprzednim modelem) za pomocą aplikacji mobilnej.

Jeśli przeniesiesz moduł WiFi LNK do nowego typu sterownika, musisz skasować kartę sterownika połączoną ze starym sterownikiem i ponownie przejść proces konfiguracji, by powiązać Moduł WiFi LNK z nowym modelem sterownika.

Blokada

Zaszyfrowane hasło aplikacji mobilnej Rain Bird jest niezgodne z zaszyfrowanym hasłem Modułu WiFi LNK, a użytkownik próbował połączyć się za pomocą złego hasła ponad 3 razy. Wywołuje to blokadę sterownika, uniemożliwiającą zdalny dostęp przez 15 minut.

Pokaż Wszystko

Pytania Dotyczące Instalacji i Konfiguracji

Z jakimi urządzeniami mobilnymi współpracuje moduł WiFi LNK?

Apple iOS wersja 8 lub nowsza, Android wersja 4.4 (KitKat) lub nowsza.

Z jakimi sieciami bezprzewodowymi współpracuje moduł WiFi LNK?

2,4GHZ kanały 802.11b/g/n. Niekompatybilne z 5GHz

Jak zainstalować i skonfigurować moduł WiFi LNK i aplikację mobilną?

 1. Umieść moduł WiFi LNK w porcie na akcesoria w kompatybilnym modelu sterownika.
 2. Sprawdź czy dioda modułu WiFi LNK miga na przemian na czerwono i zielono. Jeśli nie, przytrzymaj przycisk na module WiFi przez 1 sekundę.
 3. Uruchom aplikację Rain Bird i naciśnij przycisk ,,dodaj sterownik’’. Postępuj wg instrukcji na ekranie i ustaw połączenie WiFi ze sterownikiem Rain Bird.
 4. Przetestuj sterownik uruchomiając nawadnianie bezpośrednio za jego pomocą i przez aplikację Rain Bird.

Po bardziej szczegółowe instrukcje zajrzyj do filmików i instrukcji znajdujących się u góry strony ,,wsparcia’’.

Instalacja

Czy mogę zainstalować ten produkt samemu, czy potrzebuję pomocy profesjonalisty?

Za równo użytkownicy domowi jak i biznesowi mogą zainstalować to urządzenie bez wsparcia z zewnątrz. Jeśli jednak czujesz, że potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Rain Bird.

Jak łatwo instaluje się moduł WiFi LNK?

Aplikacja mobilna Rain Bird jest intuicyjna i umożliwia instalację modułu Rain Bird WiFi LNK w oparciu o działania w menu. Jeśli napotkasz jakieś problemy podczas instalacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Rain Bird.

Jaką nazwę ma sieć “Rain Bird” widoczna z mojego urządzenia?

Sieć RainbirdXXXXXX to wewnętrzny punkt dostępu WiFi (Hotspot) Modułu WiFi LNK.

Ta metoda połączenia może być wykorzystywana za równo przy instalacji wstępnej, jak i przy zdalnym dostępie do sterownika. Ta metoda umożliwia prosty zdalny dostęp pozwalający na sterowanie systemem i wprowadzanie zmian w harmonogramie systemu, ale nie pozwala na korzystanie z funkcji takich jak powiadomienia, dane pogodowe czy codzienne automatyczne korekty sezonowe.

Co oznaczają różne sekwencje świetlne diod na module WiFi LNK?

Sekwencja: Długie światło czerwone, a następnie 3 szybkie mignięcia światła zielonego.
Znaczenie: Moduł uruchamia się i udało mu się uwierzytelnić sterownik Rain Bird.

Sekwencja: Dioda miga na zmianę na czerwono i zielono.
Znaczenie: Moduł jest włączony i przesyła sygnał punktu dostępowego WiFi (Hotspot.)

Sekwencja: Dioda miga na czerwono.
Znaczenie: Moduł jest włączony, ale nie jest połączony z lokalną siecią WiFi.

Sekwencja: Światło czerwone, po którym następuje 5 szybkich mignięć zielonego.
Znaczenie: Moduł z powodzeniem nawiązał połączenie z lokalną siecią WiFi.

Sekwencja: Dioda miga na zielono.
Znaczenie: Moduł jest włączony i jest połączony z lokalną siecią WiFi.

Pokaż Wszystko

Czy do korzystania z produktu potrzebne jest WiFi

Czy muszę mieć sieć WiFi w domu/firmie by móc korzystać z modułu WiFi LNK od Rain Bird?

By korzystać z modułu WiFi LNK Rain Bird, nie potrzebujesz sieci WiFi w domu czy w pracy. Pamiętaj jednak, że bez dostępu do WiFi nie będziesz mieć możliwości korzystania z niektórych funkcji, takich jak powiadomienia, dane pogodowe, czy codzienne automatyczne korekty sezonowe. Będziesz mieć jedynie możliwość nawiązywania połączenia ze sterownikiem, by wprowadzać poprawki do harmonogramu, zmieniać ustawienia sterownika i ręcznie sterować systemem za pomocą aplikacji mobilnej Rain Bird w trybie Hotspot.

Czym jest tryb Hotspot?

Tryb Hotspot to prosty tryb zdalnego dostępu do sterownika za pomocą aplikacji mobilnej Rain Bird. Aby korzystać z produktu w trybie Hotspot, bez konieczności konfigurowania modułu WiFi LNK do pracy w sieci lokalnej WiFi, wykonaj następujące kroki:

 1. Naciśnij przycisk na module WiFi LNK i zobacz czy dioda miga na zmianę na czerwono i zielono.
 2. Otwórz menu połączenia WiFi na swoim urządzeniu mobilnym i połącz się z siecią Rain Bird.
 3. Otwórz aplikację mobilną Rain Bird i połącz się ze swoim sterownikiem. Jeśli sterownik nie został jeszcze przez Ciebie skonfigurowany, przejdź do tematu „Szybkie uruchomienie” w tym FAQu albo do instrukcji szybkiego uruchomienia załączonej do produktu.

Kompatybilność z Routerem

Z jakimi routerami kompatybilny jest moduł WiFi LNK?

Moduł WiFi LNK jest kompatybilny tylko z routerami sieciowymi 2,4GHz. Ten produkt nie jest kompatybilny z routerami sieciowymi 5GHz.

Skąd mam wiedzieć czy sieć, z którą próbuję skonfigurować moduł WiFi LNK, jest siecią 2,4GHz?

Przy wyborze dostępnych sieci podczas konfigurowania sterownika w aplikacji mobilnej Rain Bird, wyświetlą się jedynie te sieci w zasięgu sterownika, które nadają na paśmie 2,4GHz.

Prywatne Dane

Gdzie zapisywane są dane mojej sieci WiFi?

Twoje dane do logowania w sieci WiFi przechowywane są jedynie w module WiFi LNK Rain Bird, tak by mógł połączyć się z Twoją siecią.

Dane w aplikacji Rain Bird są dla bezpieczeństwa zamaskowane „***”. Jeśli spróbujesz użyć na znaku hasła WiFi przycisku „backspace”, usunięte zostanie całe zamaskowane hasło.

Programowanie

Jak działa automatyczna korekta sezonowa?

Automatyczna korekta sezonowa pobiera z serwera Rain Bird informacje o lokalnych warunkach pogodowych, w oparciu o wprowadzony uprzednio kod pocztowy. Serwer Rain Bird oblicza dzienny współczynnik Ewapotranspiracji (ET) dla danego kodu pocztowego i przekłada to na odpowiednie korekty sezonowe czasów nawadniania. Wartości korekt sezonowych wysyłane są do każdego sterownika pod danym kodem pocztowym. Odbywa się to codziennie, by czasy nawadniania były odpowiednio skracane lub wydłużane, z uwzględnieniem lokalnych warunków pogodowych. Korzystając z tej funkcji należy pamiętać, żeby harmonogram bazował na najgorętszy/najsuchszych okresach roku.

Czy muszę skorzystać z aplikacji Rain Bird by zaprogramować sterownik?

Jeśli nie masz pod ręką urządzenia mobilnego albo po prostu masz brudne ręce i nie chcesz zabrudzić urządzenia, zawsze możesz zaprogramować sterownik przy pomocy panelu przedniego licznika

Dlaczego mój sterownik przebiega przez wszystkie moje strefy, zatrzymuje się i zaczyna od początku?

Twój sterownik przechodzi przez cały proces jeszcze raz, ponieważ masz zaprogramowane kolejne czasy rozpoczęcia nawadniania, w bardzo małym odstępie od poprzednich. Sprawdź jeszcze raz swój harmonogram nawadniania. Jeśli np. czas trwania nawadniania jest dłuższy niż odstęp pomiędzy dwoma czasami rozpoczęcia nawadniania, program może rozpocząć się od razu po zakończeniu poprzedniego.

Dlaczego mój sterownik nie uruchamia nawadniania w wyznaczonym przeze mnie czasie?

Przykład: Ustawiam po 10 minut na sekcję, ale nawadnianie trwa tylko po 5 minut dla każdej ze stref.

Może to wynikać ze zmian wprowadzonych przez opcję korekty sezonowej. Sprawdź ustawienie w aplikacji mobilnej Rain Bird albo w sterowniku. Jeśli korekta sezonowa ustawiona jest na -50%, to jeśli czas nawadniania ustawiony jest na 10 minut, nawadnianie będzie trwało tylko 5 minut na strefę.

Dlaczego mój sterownik nadal pracuje, chociaż został przeze mnie wyłączony?

Jeśli Twój sterownik jest wyłączony, a woda pomimo to leci, może to być problem związany z 1 lub większą ilością zaworów. W takim przypadku należy przeczyścić albo wymienić zawór, ewentualnie zadzwonić do wykwalifikowanego instalatora.

Chcę usunąć sterownik z aplikacji. Kiedy klikam na ikonkę ,,Usuń (kosz)’’, karta sterownika nie zostaje usunięta. Jak mogę to naprawić?

Upewnij się czy urządzenie mobilne nie jest połączone do innego sterownika Rain Bird w trybie hot spot. Jeśli tak, rozłącz się i spróbuj usunąć tamten sterownik. To powinno rozwiązać problem.

Jak mogę skonfigurować sterownik przy pomocy aplikacji mobilnej Rain Bird?

Po dodaniu sterownika do aplikacji mobilnej Rain Bird, na ekranie głównym aplikacji pojawi się „Karta Sterownika”. Naciśnij na zdjęcie modelu sterownika na karcie, by uzyskać do niego dostęp. Naciśnij ikonkę “ołówka” na istniejącej karcie programowej sterownika, by edytować istniejące programy nawadniania. Naciśnij ikonkę „+/- PGM” w lewym dolnym rogu ekranu, by stworzyć nowy program nawadniania.

Więcej informacji znajdziesz w naszych filmiku pokazującym podstawowe funkcje.

Pokaż Wszystko

Pytania odnośnie produktu

Czy mogę uzyskać dostęp do mojego sterownika przy pomocy komputera stacjonarnego?

Nie. Aktualnie sterowniki przystosowane do modułu WiFi LNK Rain Bird mogą być operowane jedynie przez panel przedni sterownika lub przez aplikację mobilną Rain Bird na urządzenia iOS i Android.

Czy mój sterownik jest kompatybilny z innymi urządzeniami automatyki domowej?

To urządzenie aktualnie nie jest kompatybilne z żadnym urządzeniem automatyki domowej.

Do czego służy ten produkt?

Produkt stanowi bezprzewodową alternatywę dla zarządzania sterownikiem nawadniania i funkcjami nawadniania, na urządzeniu mobilnym, przy pomocy własnej sieci WiFi. Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem, wszelkie działania, które normalnie trzeba byłoby wykonać na miejscu, przy kontrolerze, można wykonać przy użyciu aplikacji mobilnej Rain Bird.

Niektóre funkcje i możliwości mogą być aktualnie niedostępne w aplikacji mobilnej. Niektóre funkcje i możliwości mogą być niedostępne, jeśli Moduł WiFi LNK nie zostanie skonfigurowany z Twoją siecią domową WiFi.

Czy produkt ma wbudowany jakiś harmonogram zapasowy?

Wszystkie sterowniki Rain Bird mają trwałą pamięć wewnętrzną. Harmonogram sterownika, niezależnie od tego czy zapisany bezpośrednio w sterowniku, czy przez aplikację mobilną Rain Bird, przechowywany jest w pamięci trwałej sterownika, co zapewnia ochronę danych w przypadku nagłej utraty zasilania lub niespodziewanego zresetowania się urządzenia.

Ile stref mogę podłączyć i kontrolować przy pomocy aplikacji mobilnej Rain Bird na urządzenia mobilne Android i Apple?

Aplikacja mobilna Rain Bird jest zdolna do kierowania i monitorowania wszystkimi strefami aktualnie dostępnymi dla Twojego sterownika. Aplikacja mobilna Rain Bird może zarządzać wieloma sterownikami w różnych lokalizacjach, za pomocą jednej aplikacji.

ESP-TM2: Obsługuje maksymalnie 12 stref, zależnie od modelu

ESP-Me: Obsługuje maksymalnie 22 strefy

Czy ten produkt wspiera kombinację nawadniania trawnika, nawadniania kroplowego, stref ogrodów warzywnych itp. ?

Tak, produkt wspiera dowolne połączenia stref, skonfigurowane do konkretnych zastosowań irygacyjnych. Aktualnie produkt nie jest kompatybilny ze strefami oświetlenia krajobrazu.

Czy mój sterownik może korzystać z czujnika deszczu?

Tak. Wszystkie sterowniki mają terminale przystosowane do czujnika deszczu. Usuń z terminala ,,SENS’’ żółty przewód (zworka). Podłącz oba przewody czujnika deszczu do terminala czujnika deszczu, tak jak w instrukcjach producenta czujnika.

Dlaczego mój sterownik uruchomił nawadnianie po dużej ulewie, chociaż mam podłączony czujnik deszczu?

Twój czujnik może nie działać z następujących powodów:

 1. Twój czujnik deszczu może znajdować się w miejscu, w którym nie jest wystawiony na deszcz I/LUB
 2. Upewnij się, że czujnik deszczu jest w trybie aktywnym (a nie pominięcia) w aplikacji mobilnej Rain Bird.

Jak to możliwe, że moja Aplikacja i mój sterownik są ze sobą niezsynchronizowane?

Za każdym razem gdy urządzenie mobilne komunikuje się ze sterownikiem Rain Bird, aplikacja mobilna wysyła zapytanie do sterownika o najbardziej aktualne ustawienia i wyświetla je w aplikacji mobilnej. Kiedy zamykasz aplikację naciskając „Gotowe”, wszelkie zmiany wprowadzone wewnątrz aplikacji zapisywane są w sterowniku. Jeśli wprowadzasz zmiany bezpośrednio w sterowniku podczas gdy aplikacja mobilna jest załączona, zmiany w sterowniku zostaną wyświetlone dopiero przy następnym uruchomieniu aplikacji.

Czy mogę połączyć się ze sterownikiem WiFi Rain Bird przy pomocy kabla Ethernet?

Sterownik może połączyć się z siecią lokalną LAN jedynie przez WiFi.

Pokaż Wszystko

Wymiana Rutera

Czy może kiedyś zaistnieć konieczność ponownego nawiązania połączenia z moim modułem WiFi LNK Rain Bird?

Jeśli zmienisz router lub dostawcę Internetu, może być konieczne ponowne nawiązanie połączenia z modułem WiFi LNK Rain Bird. (Patrz „Wymiana routera” lub „Zmiana dostawcy usług internetowych”)

Zmiana Dostawcy Usług Internetowych

Co się stanie jeśli zmienię dostawcę usług internetowych?

Zmiana dostawcy usług internetowych nie powinna wpłynąć na możliwość zarządzania sterownikiem w Twojej lokalnej sieci WiFi jak i poza nią, o ile nie zmieniły się ustawienia Twojego routera.

**Aktualnie nie dotyczy to dostawców Internetu satelitarnego. Jeśli zdecydujesz się na Internet satelitarny, możesz stracić dostęp do sterownika będąc poza swoja siecią domową WiFi. 

Czy mój moduł WiFi LNK będzie musiał kiedyś z jakiegoś powodu zostać przeprogramowany?

Zmiana routera lub dostawcy Internetu może wiązać się z koniecznością ponownego skonfigurowania modułu WiFi LNK Rain Bird. (Patrz „Wymiana routera” lub „Zmiana dostawcy usług internetowych”)

Jak mogę zaktualizować nazwę sieci WiFi oraz jej hasło, po wymianie routera?

Twoja aplikacja i moduł WiFi LNK muszą być połączone w trybie Hotspot. (Sprawdź FAQ Hotspot Mode).

Naciśnij na kartę sterownika, następnie na ikonkę ustawień w prawym dolnym rogu. Naciśnij na ustawienia sieci. Tutaj można zresetować nazwę WiFi (SSID) oraz hasło. Pamiętaj, żeby po wszystkim nacisnąć „Gotowe”.

Sieci gościnne

Czy mogę korzystać z gościnnej (niezabezpieczonej) sieci WiFi do obsługi produktu?

Możesz korzystać z dowolnych sieci WiFi, gościnnych lub innych, o ile mają połączenie z Internetem i operują na paśmie 2,4GHz. Moduł WiFi LNK nie połączy się z siecią bezprzewodową 5 GHz.

*Połączenie z Internetem wymagane jest do pobierania aktualizacji firmware’u do modułu WiFi LNK Rain Bird, w celu zapewnienia stabilności produktu.

 *Połączenie z Internetem wymagane jest do uzyskania dostępu do sterownika poza lokalną siecią WiFi.